L Caisse Nationale de Prévoyance Sociale MADAGASCAR
 
Français Anglais
Bienvenue sur notre site web
Mardi 14 Août 2018
 

Actualités de la CNaPS

Any amin'ny faritra Sofia indray ny CNaPS mitety vohitra
 
Ho fitohizan'ny hetsika CNaPS mitety vohitra na ny < Guichet forain > dia ny faritra SOFIA indray no omen'ny ekipan'ny CNaPS fahafaham-po ny 16 hatramin'ny 30 may ho avy izao. Koa entanina ireo izay manan-draharaha ao amin'ny CNaPS ary indrindra ireo mpampianatra FRAM mba hiomana ka ho tonga maro amin'ireo fotoana ireo.

CNaPS : anio mikarakara, ampitso mananjara
 
14/08/18
SOA FIANATSA RO MAHAVOKATSA
08/08/18
CNaPS sy ny Faritra Amoron'I Mania: ZAY MAMOKATRA NO ZEMONA
06/08/18
TSY MIHEMOTRA AMIN'NY FANDROSOANA HO AMIN'NY FISITRAHANA NY FIAHIANA ARA-TSOSIALY IHOROMBE
06/08/18
DIAN-TANA HITODIHINA AMIN'NY LASA HIJERENA NY ANKEHITRINY ARY HITSINJOVANA NY HO AVY
03/08/18
NY FAHASALAMANA NO ANTOKA VOALOHANY HANATANTERAHANA NY ASA
03/08/18
CNaPS-EEM: MISANDRAHAKA HO AN'NY REHETRA NY FIAHIANA ARA-TSOSIALY

Suivant
Mot du Directeur 
Directeur Général
"CNaPS: Votre partenaire le plus proche"

  [Lire la suite]
news
Cotisations
Salaire Minimum d'Embauche (S.M.E.)

Régime non agricole: 168 019,00 Ar
Régime agricole: 170 422,00 Ar

Plafond des Salaires Mensuels soumis à cotisation (SME x 8)

Régime non agricole: 1 344 152,00 Ar
Régime agricole: 1 363 376,00 Ar

Date d'effet: 01 Mars 2018

[Comptes Bancaires] [Historique ]
news
Statistique de visite
Statistique de visite
Aujourd'hui   0 visites
Hier   195 visites
Ce Mois   0 visites
Le Mois Dernier 5277 visites
 
 

C.Na.P.S. 2009 - 2018 ©

Place HO CHI Minh - Ampefiloha - Antananarivo - 101

Courriel: cnaps@cnaps.mg
Tél: 020 22 205 20

 
C.Na.P.S. - 2010 ©

Place HO CHI Minh - Ampefiloha - Antananarivo - 101
e-Mail: cnaps@cnaps.mg
Tél: 020 22 205 20