L Caisse Nationale de Prévoyance Sociale MADAGASCAR
 
Français Anglais
Bienvenue sur notre site web
Vendredi 25 Mai 2018
 

Actualités de la CNaPS

Any amin'ny faritra Sofia indray ny CNaPS mitety vohitra
 
Ho fitohizan'ny hetsika CNaPS mitety vohitra na ny < Guichet forain > dia ny faritra SOFIA indray no omen'ny ekipan'ny CNaPS fahafaham-po ny 16 hatramin'ny 30 may ho avy izao. Koa entanina ireo izay manan-draharaha ao amin'ny CNaPS ary indrindra ireo mpampianatra FRAM mba hiomana ka ho tonga maro amin'ireo fotoana ireo.

CNaPS : anio mikarakara, ampitso mananjara
 
17/05/18
LA CNaPS OMNIPRESENTE POUR LE DEVELOPPEMENT
18/04/18
Sécurité sociale et développement des entreprises
18/04/18
LALAO ARA-PIRAHALAHIANA CNaPS SPORT FOOT BALL VS RAMASSA BARCELONE ESPAGNE
03/04/18
FIARAHA-MIASA CNaPS - FLM: HIROSO HO AMIN'NY LAVIDAVITRA KOKOA HATRANY
28/03/18
TSY NATAON'NY CNaPS HO SAKANA NY RIVO-DOZA
27/03/18
FAMPIROBOROBOINA NY FIAHIANA ARA-TSOSIALY TANY TOAMASINA

Suivant
Mot du Directeur 
Directeur Général
"CNaPS: Votre partenaire le plus proche"

  [Lire la suite]
news
Cotisations
Salaire Minimum d'Embauche (S.M.E.)

Régime non agricole: 168 019,00 Ar
Régime agricole: 170 422,00 Ar

Plafond des Salaires Mensuels soumis à cotisation (SME x 8)

Régime non agricole: 1 344 152,00 Ar
Régime agricole: 1 363 376,00 Ar

Date d'effet: 01 Mars 2018

[Comptes Bancaires] [Historique ]
news
Statistique de visite
Statistique de visite
Aujourd'hui   1 visites
Hier   207 visites
Ce Mois   4549 visites
Le Mois Dernier 7029 visites
 
 

C.Na.P.S. 2009 - 2018 ©

Place HO CHI Minh - Ampefiloha - Antananarivo - 101

Courriel: cnaps@cnaps.mg
Tél: 020 22 205 20

 
C.Na.P.S. - 2010 ©

Place HO CHI Minh - Ampefiloha - Antananarivo - 101
e-Mail: cnaps@cnaps.mg
Tél: 020 22 205 20