L Caisse Nationale de Prévoyance Sociale MADAGASCAR
 
Français Anglais
Bienvenue sur notre site web
Jeudi 27 Février 2020
 

Communiqués

FIARAHA-MIORY
 
NY FILAN-KEVIM-PITANTANANA,
NY TALE JENERALY SY NY TONIAM-PITANTANANA,
NY FIKAMBANAN'NY MPIASA,
NY MPIARA-MIASA REHETRA ETO ANIVON'NY CNAPS


DIA MANEHO ETOANA NY FIARAHA-MIORY SY FIARAHA-MIZAKA ARY NY FIOMBONANA AMIN'NY FIANAKAVIAN'IREO NIARAM-BOINA REHETRA TAMIN'NY ALAROBIA FAHA 09 MARS 2011 TAO TAOLAGNARO

MANIRY INDRINDRA KOA FAHASITRAHANA TANTERAKA HO AN'IREO NARATRA

ANDRIAMANITRA MPANDAHATRA NY ZAVA-DREHETRA ANIE HAMETRAKA AO AM-PONAREO NY FIADANANY SY NY FIONONANA FENO ARY HANAFY HERY ANAREO TSIRAIRAY AVY
 
16/08/19
Title
20/06/19
Title
23/04/19
FANDAHARANA MANOKANA IARAHANA AMIN'NY CNaPS AO AMIN'NY RNM
19/04/19
Title
15/02/19
SENSIBILISATION SASS A ANTSIRABE
15/02/19
Title

Suivant
Mot du Directeur 
Directeur Général
"CNaPS: Votre partenaire le plus proche"

  [Lire la suite]
news
Cotisations
Salaire Minimum d'Embauche (S.M.E.)

Régime non agricole: 200 000,00 Ar
Régime agricole: 200 000,00 Ar

Plafond des Salaires Mensuels soumis à cotisation (SME x 8)

Régime non agricole: 1 600 000,00 Ar
Régime agricole: 1 600 000,00 Ar

Date d'effet: 01 Mai 2019

[Comptes Bancaires] [Historique ]
news
Statistique de visite
Statistique de visite
Aujourd'hui   280 visites
Hier   288 visites
Ce Mois   6127 visites
Le Mois Dernier 7555 visites
 
 

C.Na.P.S. 2009 - 2018 ©

Place HO CHI Minh - Ampefiloha - Antananarivo - 101

Courriel: cnaps@cnaps.mg
Tél: 020 22 205 20

 
C.Na.P.S. - 2010 ©

Place HO CHI Minh - Ampefiloha - Antananarivo - 101
e-Mail: cnaps@cnaps.mg
Tél: 020 22 205 20